Referenssi: Attendo

Mutkatonta ja jämptiä

Attendon talousjohtaja Henna Plit tarvitsi yhdenmukaisen ratkaisun heidän 400 yksikössä tapahtuvan laskutusprosessin selkeyttämiseen – taustalla oli tyytymättömyyttä nykyiseen tilanteeseen. Hennalla oli näkemys asian eteenpäin viemiseen, mutta miten tämä kaikki saataisiin toimintamalleiksi ja jalkauttamisvaiheeseen – siihen tarvittaisiin projektipäällikkö yhdistämään kaikki narut toisiinsa.

”Lähdin hakemaan käytännönläheistä projektipäällikköä, joka osaisi luoda strukturoidumman työskentelytavan nopeasti kasvaneeseen yritykseemme. Eräs tuttuni suositteli Mariaa, ja yhteistyömme lähti sitä kautta liikkeelle. Projektissa tavoitteemme oli kehittää toimintatapoja yhdenmukaisemmiksi ja paremmin käyttäjän huomioiviksi.”

Projekti lähti yksittäisen ongelman ratkaisusta, mutta hyvin nopeasti havahduttiin haasteisiin, jotka läpäisivät koko yrityksen.

”Tarvitsin projektipäälliköksi henkilön, joka ymmärtää asian ydinproblematiikan käytyjen keskustelujen pohjalta. Maria nappasi ajatuksesta nopeasti kiinni. Hän on aktiivinen, kiinnostunut ja osaava.”

Attendo toimii usealla paikkakunnalla ympäri Suomea, ja projektissa oli tärkeää pitää aktiivisesti yhteyttä eri tahoilla oleviin avainhenkilöihin. Kuunnella heitä, ymmärtää heitä ja löytää kerrotusta olennainen.

”Työpaikallamme on rento ilmapiiri, ja onnistuimme löytämään projektipäällikön, joka sopii porukkaamme loistavasti. Mutta rentoudesta huolimatta asioiden pitää tapahtua – ja Marialta tapahtuu! Maria paneutuu täydellä sydämellä ongelmiin ja ratkaisuihin. Maria osaa kommunikoida ihmisten kanssa ja tietää, miten asiat toimivat käytännössä. Hän on tuonut myös substanssiosaamista projektiin eikä pelkästään ole tullut vetämään sitä.”

Usein tarvitaan osaava projektipäällikkö ”sitomaan narut yhteen” yhdessä yrityksen osaavien asiantuntijoiden kanssa, jotta voidaan viedä laajamittainen kehitysprojekti läpi. Sparraava ote, hyvä tietämys erilaisista prosessien kehittämisestä sekä hyvät vuorovaikutustaidot auttavat homman sujumista.

”Marialla on hyvä ja ammattitaitoinen ote. Hän on mutkaton ja jämpti eikä pelkää tarttua asiaan. Hän osaa ja uskaltaa kohdata ihmisiä ja ymmärtää kokonaisuuksia. Olemme saaneet lopputuloksena selkeämmän toimintatavan, jota lähdemme viemään eteenpäin konkreettisten jatkotoimenpiteiden kanssa.”

– Henna Plit, talousjohtaja Attendo

Asiakkaitamme: