Hiomme strategiat

Esimerkkejä asiakascaseistamme

Strategian päivittämiseen kaivattiin ulkopuolista toimijaa, joka osallistaisi henkilöstöä strategiatyöhön

Ongelma

Organisaatiossa oli tarve päivittää strategia ajankohtaiseksi. Henkilöstöä ei oltu aiemmin otettu laajasti mukaan strategiatyöskentelyyn.

Toimenpiteet

Perehdyimme aluksi toimialaan, organisaatioon ja sen toimintakulttuuriin lähtötilanteen ymmärtämiseksi. Haastattelimme organisaation avainhenkilöt ja suunnittelimme yhdessä strategiaprosessin työstämistä. Järjestimme henkilöstölle useita strategiatyöpajoja, joissa he pääsivät päivittämään strategiaa ja laatimaan toimenpidesuunnitelmaa mittareineen. Jatkotyöstimme henkilöstön strategialuonnoksia yhdessä asiakkaan kanssa ja veimme ne johtoryhmään / hallitukseen hyväksyttäväksi. Sen jälkeen kävimme täydennykset läpi henkilöstön kanssa.

Ratkaisu

Strategiauudistusten fasilitointi.

Organisaatiossa ei aikaa tai osaamista projektien ohjaamiseen

Ongelma

Organisaatiossa ei ollut riittävästi aikaa tai osaamista ohjata projektitoimintaa. Organisaation sisältä valittu projektipäällikkö tarvitsi substanssiosaamisen lisäksi projektihallinnallista tukea, mutta sitä ei löytynyt organisaation sisältä.

Toimenpiteet

Briljanttien Projektiklinikka on projektikohtaisesti räätälöity ja kohdennettu tuki projektin eri elinkaaren vaiheisiin. Projektiklinikkatyöskentelyssä keskitymme tukemaan projektin läpivientiä, tarjoamaan erilaisia projektinhallintatapoja ja ohjaamaan tavoitteisiin pääsyä. Projektipäälliköiden, projektinomistajien, ohjausryhmien ja projektiryhmien käytännön tuki räätälöidään aina projektin mukaan. Käymme läpi projektisuunnitelmia ja ohjaamme projektin etenemistä. Suunnittelemme projektin etappeja ja aikatauluja, työstämme projektidokumentaatiota ja mittareita sekä kirjaamme projektin tavoitteita yhdessä organisaation sisäisen projektipäällikön kanssa. Projektin edetessä ja päätösvaiheessa arvioimme yhdessä projektin tavoitteiden toteutumista ja projektin vaikuttavuutta.

Ratkaisu

Projektiklinikkatoiminta – Projektimaisen työskentelyn sparraus organisaation tarpeiden mukaan toteutettuna.

Tiimin yhteiset tavoitteet puuttuivat, toiminta oli siiloutunutta eikä synergiaetuja syntynyt

Ongelma

Organisaatiossa oli yhdistetty useampi osasto yhteen yksikköön. Yksikössä ei kuitenkaan oltu käyty läpi yhteisiä tavoitteita. Yhdistämisestä tavoiteltuja synergiaetuja ei ollut syntynyt ja osastot toimivat toisistaan erillisinä.

Toimenpiteet

Perehdyimme nykytilanteeseen ja organisaation strategiaan. Suunnittelimme työpajojen fasilitoinnin. Järjestimme yksikkökohtaiset työpajat ja koostimme niistä kerätyt tulokset. Kävimme tulokset ja toimenpide-ehdotukset läpi asiakkaan johtoryhmän / avainhenkilöiden kanssa.

Ratkaisu

Yksikkökohtaisten toimenpidesuunnitelmien koostaminen.

Etsimme
ratkaisuja

Ulkopuolinen auditointi avaa näkemään oman toiminnan kipupisteet ja pullonkaulat. Olemme niiden löytämisen ammattilaisia ja osaamme nähdä ne oikeassa valossa.

Emme etsi ongelmia
vaan ratkaisuja.

Sovitamme
prosesseja

Prosessit ovat kaiken toiminnan ydin – tämän vuoksi niiden tulee olla sujuvia ja tavoitteita tukevia. Meillä on vahva osaaminen erilaisten prosessien kehittämisestä ja sujuvoittamisesta.

Haluamme sovittaa prosessit osaksi strategiaa.

Luomme
uutta

Muutos on aina mahdollisuus, ja se on osa strategiaa. Kaikkien sitouttaminen mukaan muutokseen on ensiarvoisen tärkeää. Tästäkin meillä on pitkä kokemus ja siihen oikeat työkalut.

Luomme uusia prosesseja sekä autamme strategiatyössä.

Hiomme
strategiat

Strategiaprosessi vaatii osaamista. Olemme olleet mukana useissa strategiaprosesseissa ja tiedämme, miten onnistunut ja toimiva strategia työ tehdään ja viedään käytäntöön.

Hiomme strategiasta
briljantin.

Asiakkaitamme: