Etsimme ratkaisuja

Esimerkkejä asiakascaseistamme

Hallintopalveluiden henkilöstö- ja asiakastyytyväisyydessä kehitettävää

Ongelma

Organisaatiossa ei ollut yhtenäistä, koostettua ja ajantasaista tietoa hallintopalveluiden resursseista, osaamisesta tai haasteista. Tämä aiheutti ongelmia johtamisessa ja prosessien kehittämisessä. Todettiin myös, että henkilöstö- ja asiakastyytyväisyydessä oli kehitettävää.

Toimenpiteet

Haastattelimme työntekijät ja esihenkilöt. Niiden pohjalta koostimme raportin yrityksen nykytilasta, osaamisesta, haasteista ja mahdollisuuksista sekä skenaarioista. Lopullinen raportti esiteltiin johtoryhmälle jatkotoimenpiteitä varten.

Ratkaisu

Hallintopalveluiden nykytilan auditointi ja toimenpide-ehdotukset.

Korjaamon johtamishaasteet

Ongelma

Yhtenäinen ja ajantasainen tilannekuva korjaamon toiminnasta puuttui, joka vaikeutti johtamista.

Toimenpiteet

Haastattelimme työntekijät, esihenkilöt ja luottamushenkilöstön. Niiden pohjalta koostimme raportin yrityksen nykytilasta, haasteista ja mahdollisuuksista. Lopullinen raportti esiteltiin johtoryhmälle jatkotoimenpiteitä varten.

Ratkaisu

Korjaamon toiminnan nykytilan auditointi ja toimenpide-ehdotukset.

Oulun kaupungin ympäristö- ja yhdyskuntapalveluiden prosesseissa ja asiakaspalvelussa kehitettävää

Ongelma

Organisaatiossa tunnistettiin tarve kehittää tiettyjä yhteisiä prosesseja, joiden toiminta lävistää kaikki hallintokunnat.

Toimenpiteet

Lähdimme liikkeelle projektin lähtötietojen selvittämisestä ja sisältöjen määrittelystä. Siirryimme tekemään projektisuunnitelmaa, jonka pohjalta aikataulutimme toimenpiteet. Projekti eteni suunnitelman ohjaamana ja toteutusta seuraten. Raportoimme projektin vaiheista johdolle ja viestimme organisaatiossa kohderyhmäkohtaisesti. Arvioimme projektin ja siitä tehdyn loppuraportin yhdessä asiakkaan kanssa. Laadimme asiakkaalle projektin jälkeisen jatkotoimenpidelistan toteutusta varten.

Ratkaisu

Hallintokuntarajat ylittävän asiakaspalvelun ja prosessien auditointi sekä tavoitetilan määrittely. Projektin suunnitteleminen, toteuttaminen ja johtaminen alusta loppuun.

Epäselvä lähtötilanne kahden palkkajärjestelmän integroinnissa

Ongelma

Organisaatiossa oltiin yhdistämässä kahta eri palkkajärjestelmää. Integraation yhteydestä puuttuivat ajantasaiset nykytilan kuvaukset eikä yhtäläisyyksistä tai eroavaisuuksista ollut selkeää käsitystä.

Toimenpiteet

Perehdyimme molempiin palkkajärjestelmiin ja tunnistimme niiden keskeiset eroavaisuudet. Dokumentoimme best practices -toimintatavat, jotta prosessit olisivat jatkossa entistä sujuvampia. Laadimme prosessikuvaukset asiakkaan käyttöön.

Ratkaisu

Tunnistettiin palkkajärjestelmien olennaiset eroavaisuudet. Dokumentoitiin olemassa olevat hyvät käytänteet laatimalla prosessikuvaukset.

Etsimme
ratkaisuja

Ulkopuolinen auditointi avaa näkemään oman toiminnan kipupisteet ja pullonkaulat. Olemme niiden löytämisen ammattilaisia ja osaamme nähdä ne oikeassa valossa.

Emme etsi ongelmia
vaan ratkaisuja.

Sovitamme
prosesseja

Prosessit ovat kaiken toiminnan ydin – tämän vuoksi niiden tulee olla sujuvia ja tavoitteita tukevia. Meillä on vahva osaaminen erilaisten prosessien kehittämisestä ja sujuvoittamisesta.

Haluamme sovittaa prosessit osaksi strategiaa.

Luomme
uutta

Muutos on aina mahdollisuus, ja se on osa strategiaa. Kaikkien sitouttaminen mukaan muutokseen on ensiarvoisen tärkeää. Tästäkin meillä on pitkä kokemus ja siihen oikeat työkalut.

Luomme uusia prosesseja sekä autamme strategiatyössä.

Hiomme
strategiat

Strategiaprosessi vaatii osaamista. Olemme olleet mukana useissa strategiaprosesseissa ja tiedämme, miten onnistunut ja toimiva strategia työ tehdään ja viedään käytäntöön.

Hiomme strategiasta
briljantin.

Asiakkaitamme: